A COMPARATIVE STUDY ON CONSTRUCTIONAL CHARACTERISTICS AND ENGINE POWER OF TURKISH FISHING VESSEL IN THE BLACK SEA

A comparative study on constructional characteristics and engine power of Turkish fishing vessel in the Black Sea

Emin Özdamar

Faculty of Fisheries, Ondokuz Mayıs University, Sinop, TURKEY

Abstract

In this study, the principal dimensions and fishing power of Turkish fishing vessels bigger than 18 GT in the Black Sea were investigated. Furthermore, the comparison on the principal dimensions was made among Turkish, Japanese, CIS (Country of Independent States) and Peruvian fishing vessels. Totally, 441 Turkish, 1289 Japanese and CIS fishing vessels were analyzed. It was determined that 29% of Turkish vessels in the Black Sea were between 17 and 18 m in length, and 3% of them were 27 m or longer. Some basic proportions of wooden and steel Turkish vessels were calculated as; L/B=2.84-3.24, L/D= 10.02-11.43 and HP/GT=5.56-4.65, respectively. In recent years, the increment on number of vessel and fishing capacity in Turkey was observed, in whkh 66% of fishing vessels in the Black Sea were built in 1977-1989. During this term, marine fish catches were increased accordingly, but CPUE was decreased about 50%. It was concluded that due to the high competition among fishermen, the excessive engine power was particularly used in Turkish vessels.

Keywords: Fishing vessel, principal dimensions, engine power, Black Sea, fisheries management

pdf-dl icon

References

Anonymous. (1979-1993) Fishery statistics, 1972-1991. State lnst. of Stat. Ankara.

Anonymous. (1989) Su ürünleri ve su ürünleri sanayii. DPT yayın no:2184. Ankara. p.210.

Anonymous. (1991) The information concerning Japanese fishing vessel. The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Tokyo. (unpublished data).

Anonymous. (1992a) Karadeniz’ de av araç ve gereçleri ile avlanma teknolojisinin belirlenmesi projesi. Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri  Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon. p. 258.

Anonymous. (1992b) The information concerning Turkish commercial fishing fleet. The Ministry of Transportation, Ankara. (unpublished data).

Anonymous. (1992c) The information about fishing vessel in Former USSR. The data taken from Southern Scientific Research Institute of Marine Fishery and Oceanography, Kerch.

Anonymous. (1993a) Report of the technical consultation on stock assessment of the Black Sea. FAO-GFCM., Rome, p. 173.

Anonymous. (1993b) Report of demersal fisheries resource survey in the Republic of Turkey. JICA/AFF/JR: 93-37, Japan.

Baykal, R. (1982) Dizayn sırasında yük ve balıkçı gemilerinin direncinin bulunması, İ.T.Ü Kütüphanesi Sayı: 1220, İstanbul, p. 102.

Kafalı, K. (1970) Türkiye’ ye uygun balıkçı tekneleri ve ülkemizde yapım imkanları. Milli Prodüktivite Merkezi Seminerleri: Türkiye balıkçılığının sorunları ve geliştirme çareleri semineri. 6-10 Nisan 1970, Samsun, p. 21.

Kafalı, K. (1982) Türkiye sularına uygun balıkçı tekneleri üzerinde araştırmalar. Su ürünleri üretimini artırma ve kredilerini yönlendirme sempozyumu. 7-8 Ekim 1982, Ankara. T.C. Ziraat Bankası Su Ürünleri Kredileri Müdürlüğü Yayınları No: 4; 65-82.

Kara, F. and Kınacıgil, H.T. (1990) Türkiye denizleri balıkçılığı av gücü ve üretim potansiyeli. E.Ü. Su Ürünleri Der., 7(25-28): 16-45.

Machii, T. and Nose, Y. (1989) Principal dimensions of Peruvian purse seiner. Nippon Suisan Gakkaishi, 55(7): 1217-1221.

Özdamar, E. (1994) A comparative study on the management systems and monitoring of marine fish resources in Japan and Turkey. The report of Asahi fellowship program (1993/94), Tokyo, p.74.

Şahin, İ. (1984) Türkiye’de su ürünleri üretim potansiyeli, av araç gereçleri, sorunlar, darboğazlar ve çözüm önerileri. Su ürünlerinin planlı üretimi, işlenmesi, soğuk muhafaza ve pazarlanması paneli. 17 Eylül 1984, İzmir, T.C. Ziraat Bankası Su Ürünleri Kredileri Müdürlüğü Yayınları No: 6: 23-54.