OIL POLLUTION OF GOLDEN HORN SEAWATER

Oil pollution of Golden Horn seawater

Selin Cumalı, Kasım Cemal Güven

Istanbul University, Institute of Marine Science and Management, Müşküle sk. No:1 Vefa, Istanbul, TURKEY

Abstract

The oil pollution was investigated in Golden Horn in February, April and May 2005. The analysis was made by ultraviolet fluorospectrophotometer and gas chromatography – mass spectrometer. The maximum oil pollution was found in the seawater under Haliç Bridge 174.50 µg/L in 04/2005, 130.50 µg/L in 05/2005, in the seawater under Unkapanı Bridge 104.90 µg/L in 02/2005 and in the seawater under Galata Bridge 56.45 µg/L in 05/2005. Many linear aliphatic (C8-C44), (C5, C14, C24 derivates), cycloalkane and alkene (C11-C16) were detected. Aromatics 1-ring (benzene derivatives), 2-rings, benzofuran, 3-rings (anthracene, phenantrene) were identified by GC/MS analysis.

Keywords: Oil, Golden Horn, seawater, analysis

pdf-dl icon

References

Artüz, M.I., and Korkmaz, K., (1976). Haliç’in kirlenmesinde su hareketlerinin rolü. Haliç Sorunları ve Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu, 11-13 Şubat 1976. Boğaziçi Üniversitesi pp. 75-96

Baykut, F. (1976) Çevre kirlenmesi ve metal. Haliç Sorunları ve Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu, 11-13 Şubat 1976. Boğaziçi Üniversitesi pp. 27-35.

Carden, F., Ind, Y., Ivenson, K. and Ozhal, H. (1976). Haliç çevresinde toplanan midye ve balıklarda civa miktarı. Haliç Sorunları ve Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu, 11-13 Şubat 1976. Boğaziçi Üniversitesi pp. 119-123.

Ergin , M., Saydam, C., Baştürk, Ö., Erdem , E., and Yörük, R., (1991). Heavy metal concentration in surface sediments from two inlets (Golden Horn Estuary and İzmit Bay) of the north eastern Sea of Marmara. Chemical Geology. 91:269-285

Güçlüer, Ş., and Doğusal, M. (1976). Haliç’te fiziksel oşinografik durumun incelenmesi. Haliç Sorunları ve Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu, 11-13 Şubat 1976. Boğaziçi Üniversitesi pp: 61-74

Güven, K.C. and Süngü, B. (1993). Kağıthane ve Alibeyköy dereleri üzerinde araştırmalar. İ. Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni 10: 11-18.

İSKİ (1998). Büyükşehirlerde atık su yönetimi ve deniz kirlenmesi Sempozyumu 11-18 Kasım 1998 Istanbul.

İSKİ (2001). Haliç sorunları 2001 sempozyumu. 3-4 Mayıs İSKİ yayınları (Eds. I. Öztürk, E. Okuş, H. Z. Sarıkaya, C. Gazioğlu, A. F. Aydın)

Haliç sorunları ve çözüm yolları ulusal sempozyumu tebliğleri. 11-13 Şubat, Boğaziçi Üniversitesi, Bebek İstanbul ( Eds. S. S. Tezcan, T.T. Esen, H. T. Durgunoğlu, Printed 1977).

Yurdeş, G. and Çalışkan, N. (1976). Haliç’te yağ kirlenmesi hidrobioloji araştırma enstitüsü çalışma raporları p. 15

Tunca N. (1976). Haliç’te su kirliliğinin su ürünlerine etkileri Haliç Sorunları ve Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu, 11-13 Şubat 1976. Boğaziçi Üniversitesi.

Tuncer, G., Tuncel, G. and Balkaş, T. E. (2001). Haliç sedimenlerinde kirliliğin takibi. 1912-1987. Haliç Sempozyumu 3-4 May 2001. İski yayınları No 37 pp. 231-252.