INVESTIGATIONS OF THE ROSE SHRIMP PARAPENAEUS LONGIROSTRIS (LUCAS, 1846) IN THE NORTHERN MARMARA SEA

Investigations of the rose shrimp Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Northern Marmara Sea

Bayram Öztürk

University of Istanbul, Faculty of Fisheries Ordu Caddesi No: 200, Laleli 34470 Istanbul, TURKEY

Abstract

Rose shrimp is one of the important commercial shrimp species in the Marmara Sea. Data from the coastline between Silivri/Istanbul and Tekirdağ during 1987-1988 are presented in this paper. Sampling was performed with shrimp beam trawling. Catch composition and stocks were investigated. In 1987 the carapax length varied between 85 mm and 346 mm. Maximum length class was 186 mm. In 1988 the carapax length varied between 85 mm and 306 mm. The maximum length class was 126 mm. As by-catch, 24 fish species and 20 invertebrate species were caught.

Keywords: Sea of Marmara, Rose shrimp, stocks, catch composition, by-catch

pdf-dl icon

References

Alpbaz, A. (1982). İzmir Körfezinin Başat Karides Türü olan Penaeus kerathurus (Forskal 1775) ve bunlardan Larva üretimi üzerine çalışmalar, E. Ü. Ziraat Fakültesi, Bornova, Izmir.

Artüz, İ. (1967). Karidesler Hakkında, Balık ve Balıkçılık 15: 1-8.

Artüz, İ. and Baykut, F. (1986). Marmara Denizi’nin Hidrografisi ve Su Kirlenmesi Açısından Bilimsel Etüdü. İ.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları. No: 3.

Atay, D. (1984). Kabuklu Su Ürünleri ve Üretim Tekniği, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No: 914, Ankara.

Bayhan,Y.K., Çiçek, E., Ünlüer, T. and Akkaya, M. (2006). Güney Doğu Marmara’da Algarna ile Karides Avcılığında Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi 23: 277-283.

Bhatacharya, C.C. (1967). A Simple Method of Resolution a Distribution in to Gaussian Components. Biometrics, 23: 115-135.

Bilecik, N. (1985). Marmara Denizi Karidesi Avcılığı, Sorunları ve Çözümü, Tarım Orman Bakanlığı, Proje İstatistik Şube Müdürlüğü, p. 29 Istanbul.

Bingel, F. (1985). Örneklerle Balık Populasyonu Dinamiğine Giriş. İ.Ü. Sapanca Balık Üretme ve Islah İstasyonu Yayını. No: 10, Sapanca, İstanbul.

Bourguet, J.P. (1977). Sur quelques aspects de la Croissance du Developpement Sexual et du Metabolisme Chez Penaeus japonicus et internes. Academie de Monpellier Universite des Sciences et Techniques du Longuedoc. These Doctora, p. 213.

Cainpillo, A. (1979). Contribution a l’etude de la crevette rose Palaemon serratus exploitation et biologie. Revue des travaux de institut des peches maritimes, Tome XLIII, fascicule 4.

Demir, M. (1954). Boğaz ve Adalar Sahillerinin Omurgasız Dip Hayvanları. İ.Ü. Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Yay. No:3. Istanbul.

Demir, M. (1958). Notes On the Litoral Penaeidae Bate (Crustacea Decapoda) of the Turkish Waters. Proc. G. Fisb Coun. Med. 5. pp.177-101.

Deveciyan, K. (1926). La Peche et Pecheries en Turquie. Imprimierie de l’Administration de la Dette Publique Ottomane, 480 p. Istanbul.

Düzgüneş, O. (1963). Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Metodları, E.Ü. Matbaası, Izmir.

Erden,S. and Erim, A. (1971). Karides Algarnasının denenmesi tecrübeleri, Sayı: 2, p.17. Şirketi Mürettibiye Basımevi.

Geldiay, R. and Kocataş, A. (1968). Türkiye’nin Akdeniz sahillerinden tespit edilen Penaidea familyası türleri hakkında. E.Ü. Fen Fakültesi serileri. No:58. Bornova, Izmir.

Holthuis, L. (1980).FAO, Prawn of the World. No: 125. Vol.1. Italy.